dredybalogo

Tvorba dredov


Niekomu sa dredy spravia prirodzene, nečesaním vlasov. Záleží od typu vlasov. Niektoré sa prirodzene zadredia po krátkom čase, iné zas po rokoch, alebo vôbec. Tento spôsob je veľmi jednoduchý, ale aj mierne riskantný. Dredy sa totižto urobia svojvôľne a to nezaručuje, že budú vyzerať podľa predstavy. Môžu sa spraviť hrubé, neforemné dredy alebo pekne rozdelené tenké dredy. Väčšinou je to kombinácia týchto dvoch variant.

Ďalej sú tu dredy robené tupírovaním, zapletaním alebo točením bez nástrojov alebo iba pomocou hrebeňa, pri ktorých sa bežne používajú vosky a lepidlá, ktoré udržia vlasy pohromade. Tento spôsob má hlavnú nevýhodu, že sa musí proces pomerne často opakovať a stále používať vosk, čo môže byť pre niekoho nepríjemné a nepraktické. Vzhľad dredov zo začiatku nie je úplne prirodzený a podľa predstavy, dredy sú pri koreňoch tenšie a sú relatívne mäkké. Pri tejto metóde sa rozdeľujú dredy do štvorcov alebo trojuholníkov.

Háčkovanie je spôsob ako docieliť takzvané hotové dredy behom niekoľkých hodín. Táto metóda sa robí pomocou malého háčika. Háčikom sa zachytávajú a vťahujú vlasy po malých prameňoch a zhlukujú sa dokopy, čím vzniká dred. Dredy môžu byť pevnejšie, alebo voľnejšie podľa toho, akou silou sa vlasy dotiahnu. Najdôležitejší je takzvaný základ dredu. Väčšinou býva v tvare kocky alebo trojuholníka. Podľa šírky základu, bude hrúbka dredu, čo je dôležité pri výbere ako budú dredy v konečnom výsledku vyzerať a rásť. Dĺžka dredov závisí od dĺžky vlasov. Pri háčkovaní vzniká hotový dred, uťahovaním vlasov, kde sa celková dĺžka dredu líši od dĺžky vlasov zvyčajne o jednu tretinu. Skrátenie závisí od kvality vlasov, keď majú vlasy slabé alebo zničené končeky, tým viac sa skracuje dĺžka dredu. Čím sú vlasy kvalitnejšie, tým dlhšie dredy z nich môžu byť hneď po zapletení a uháčkovaní. V niektorých prípadoch dĺžka vlasov zostáva aj po zadredení takmer úplná.

Predlžovanie Pseudo dredy Ako sa o dredy starať